بیشترین معاملات مسکن در کدام منطقه تهران انجام شده است؟

بیشترین معاملات مسکن در کدام منطقه تهران انجام شده است؟

نموداری از مناطقی که کمترین و بیشترین معاملات مسکن  را داشته اند را در زیر ملاحظه میکنید

در تابستان گذشته، در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران، منطقه 5 بیشترین و منطقه 22 کمترین سهم از معاملات مسکن را به از آن خود کرده اند.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، سهم هر یک از مناطق شهر تهران از میزان معاملات انجام شده در تابستان 94 مشخص شده است که بر اساس این آمار، منطقه پنج با 12.3 درصد بیشترین و منطقه 22 با یک درصد کمترین سهم از معاملات خرید و فروش مسکن را دارا هستند.

معاملات مسکن

به نقل از اقتصاد، همچنین بر اساس این گزارش، باز هم منطقه 5 با 15.1 درصد و منطقه 22 با 1.2 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین معاملات رهن و اجاره در فصل تابستان را به خود اختصاص دادند.

معاملات مسکن

بعد از منطقه پنج، بیشترین سهم از معاملات مسکن مربوط به مناطق چهار و دو است

املاک تهران

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز