نمایش تمامی ملک ها

آپارتمان 134 متری
فروش

576 , 000 , 000تومان

آپارتمان 134 متری

2 خواب
134 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
شخصی ساز
125 متری فروشی
فروش

690 , 000 , 000تومان

125 متری فروشی

2 خواب
125 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج
آپارتمان 75 متری
فروش

290 , 000 , 000تومان

آپارتمان 75 متری

2 خواب
75 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج
125 متری
فروش

520 , 000 , 000تومان

125 متری

3 خواب
125 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج
11
فروش آپارتمان 12 متری در مجتمع باران منطقه22
فروش

620 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش واحد تجاری 125 متری در شهرک گلستان منطقه22
فروش

5 , 250 , 000 , 000تومان

مغازه
آپارتمان 110 متری فروشی
فروش

440 , 000 , 000تومان

آپارتمان 110 متری فروشی

2 خواب
110 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج