گرانترین معاملات مسکن

گرانترین معاملات مسکن

 در مطلب زیر نمودار هایی از گرانترین معاملات مسکن مشاهده میکنید

بر اساس آماری از  بانک مرکزی و سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور قیمت مسکن در مرداد ماه کاهش پیدا کرده است و تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران نیز به رقم ۱۳.۱ هزار واحد مسکونی رسیده است.

در مرداد ماه سال ۱۳۹۴، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۸.۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۳ و ۲.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۱۳.۱ هزار واحد مسکونی رسیدکه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب۱۱.۶ و ۳.۲ درصد رشد نشان می دهد.

در مردادماه سال ١٣٩۴ از میان مناطق ٢٢ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل۷۶.۷ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۰.۲ میلیون ریال به منطقه ١٨ تعلق داشته است.

بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال ١٣٩۴ نشان می دهد، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران با ۲.۸ درصد کاهش نسبت به مرداد ماه سال قبل به ۳۸.۵ میلیون ریال رسید.

در این ماه تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران نیز به رقم ۱۳.۱ هزار واحد مسکونی بالغ گردید.

در شرایطی که حجم معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در چهار ماهه اول سال جاری با کاهش عملکرد ۲۵.۸ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل مواجه بود، این شاخص در مرداد ماه سال جاری با بهبود عملکرد همراه گردید، به نحوی که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در این ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۱۱.۶ و ۳.۲ درصدی را نشا ن می دهد.

با عنایت به کاهش نا اطمینانی های موجود در فضای اقتصاد کلان در نتیجه گشایش های حاصله در تعاملات بین المللی کشور و نیز تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و ارتقاء قدرت خرید مسکن خانوارها(رفع محدودیت اعطای تسهیلات خرید توسط سایر بانکها و همچنین تاسیس حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن)، تداوم بهبود معاملات بازار مسکن در ماه های آتی دور از انتظار نمی باشد.

در مردادماه سال ١٣٩۴ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۲ و ۱۲.۹ درصد رشد نشان میدهد. نرخ رشد اجاره بها طی ماه های اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است.

١-  حجم معاملات مسکن

در مردادماه سال ١٣٩۴،  تعداد معاملات آپارتما نهای مسکونی شهر تهران به ۱۳.۱ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۳.۲ درصد افزایش نشان میدهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال ١٣٩۴ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۲.۸ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

سهم مزبور در مقایسه با مرداد ماه سال ۱۳۹۳، ۲.۷ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

 

معاملات مسکن

معاملات مسکن

 

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال ١٣٩۴ حاکی از آن است که از میان مناطق ٢٢ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۰ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است .همچنین مناطق ۴، ۲ و ۱۵ به ترتیب با سهم ۹.۳ ، ۷.۹ و ۶.۲ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

شایان ذکر است ۶۸.۰ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب مناطق ۵، ۴، ۲،۱۵، ۱۰، ۱۴، ۸،۷،۱،۱۸ ) بوده  و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۲.۰ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

٢- تحولات قیمت مسکن

در مردادماه سال ١٣٩۴ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۸.۵ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۳ و ۲.۸ درصد کاهش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۹ (معادل ۰.۳ درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۲۲(معادل ۶.۳ درصد) تعلق دارد.

در مردادماه سال ١٣٩۴ از میان مناطق ٢٢ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع معادل ۷۶.۷ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۰.۲ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

٣- تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در پنج ماهه نخست سال ١٣٩۴

در پنج ماهه نخست سال ١٣٩۴ ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۵۹.۷ هزار واحد مسکونی بالغ گردید

که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰.۹ درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸.۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

۴-   سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

۱-۴-   توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در مردادماه سال ١٣٩۴ حاکی از آن است که در شهر تهران دامنه قیمتی ” ٢۵ الی ٣٠ ” میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۴.۱ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ” ٢٠ الی ٢۵ ” و ” ٣٠ تا ۳۵″ میلیون ریال به ترتیب با سهم ۱۳.۹ و ۱۲.۱ درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در این ماه ۲۷.۶ درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از ۴۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا اختصاص داشته است . شایان ذکر است توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود ۶۱.۲ درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی( ۳۸.۵  میلیون ریال معامله شده اند.

۲-۴-   توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مردادماه سال ١٣٩۴ نشان میدهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ” ۶٠ تا ٧٠ ” متر مربع معادل ۱۶.۵ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ” ۵٠ تا ۶٠ ” و ” ٧٠ تا ٨٠ ” متر مربع به ترتیب با سهم ۱۵.۴ و ۱۲.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ٨٠ متر مربع، ۵۷.۴ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

۳-۴ – توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در مردادماه سال ١٣٩۴ توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش ” ١٠٠ تا ١٣٠ ” میلیون تومان با سهم ۱۱.۲ درصد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش ٨ درصدی در رتبه های بعدی “١٣٠ تا ١۶٠ ” و “١۶٠ تا ١٩٠ ” میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم ۱۰.۸ و ۸.۵ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در مردادماه سال ١٣٩۴ حدود ۴۸.۷ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ٢٢٠ میلیون تومان اختصاص داشته است  و ۵.۹ درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از ۹۸۰ میلیون تومان داشته اند.

۵- تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی روند تحولات اجارهبها و ترکیب آن(رهن و اجاره) بیانگر تاثیرپذیری مستقیم آن از تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم است. البته دامنه تغییرات قیمت مسکن متاثر از شکاف عرضه و تقاضای مسکن، هزینه های تولید (ساخت) و تقاضای سفت هبازی است و تحولات در این بازار با سپری شدن دوره چند ساله رکود بعضا با افزایشهای شدید قیمتی همراه است، در حالیکه دامنه تحولات اجارهبها، به دلیل “ارتباط مستقیم اجاره بهای مسکن با تقاضای مصرفی مسکن (مسکن به عنوان سرپناه)، سطح عمومی درآمد مستاجران و فقدان تقاضای سفته بازی در بخش اجاره مسکن و همچنین التزام طرفین قرارداد اجاره به رعایت مفاد قرارداد در طول دوره اجاره”، شدید نمی باشد؛ بر این اساس با توجه به محدود بودن تحولات اجاره بها، آثار تغییرات قیمت مسکن با وقفه و به تدریج در بازار اجاره ظاهر میگردد.

درمردادماه سال ١٣٩۴ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۲ و ۱۲.۹ درصد رشد نشان میدهد. شاخص اجاره بهای مسکن تحت تاثیر ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبًا یکساله تنظیم میگردند و البته تحت تاثیر تحولات قیمت مسکن در سالهای اخیر، روند افزایشی خود را ادامه داده است. اثرپذیری روند قیم تهای بازار اجاره مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، زمینه تعدیل انتظارات قیمتی و روند رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم را فراهم نموده است. خاطر نشان مینماید سهم هزینه مسکن(اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه۱۰۰ =۱۳۹۰) معادل ۲۸.۴ درصد می باشد.

 

 

 

املاک تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *