شیوه آموزش چه تاثیری در تقویت بخش ساختمان دارد؟

نقش روش آموزش در تقویت بخش ساختمان

نقش روش آموزش در تقویت بخش ساختمان

آموزش صحیح به دانشجویان تاثیر به سزایی در تقویت بخش ساختمان سازی دارد

تقویت بخش ساختمان

تقویت بخش ساختمان

یکی از واقعیت های صنعت ساختمان کشور ابهام در نقشه ها که بخشی از آن ناشی از عدم آگاهی فارغ التحصیلان دانشگاه ها است, میباشد که منجر به وارد آمدن صدمه به ساختمان به علت اجرای ساختمان به وسیله ی  افراد بدون صلاحیت است.

مجتبی مسگرزاده ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی استان تهران تبدیل مطالعات علمی به کاربرد عملی را نتیجه ارتباط متقابل دانشگاه و صنعت  دانسته و تاکید کرد: معضل نبود ارتباط  گسترده در صنایع کشور به خصوص ساختمان سازی دیده می شود البته تحقیقات زیادی در دانشگاه ها و در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا صورت می گیرد که متاسفانه هدفمند نیستند و  صرفا برای فارغ التحصیلی دانشجویان می باشد.
وی ادامه داد: درحالی که اگرصورت مسئله این تحقیقات توسط سازمان نظام مهندسی بر اساس مشکلات و نیازهای واقعی صنعت ساختمان مطرح شود از آسیب های بی شمار مالی و جانی نظیر گود بردا ی غیر اصولی که مصداق واقعی نبود تلفیق دانش تئوری و اجراست، می کاهد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شیوه آموزش فارغ التحصیلان دانشگاهی می تواند در تقویت بخش ساختمان سازی موثر باشد، افزود: ابهام در نقشه ها که بخشی از آن ناشی از عدم آگاهی فارغ التحصیلان دانشگاه ها است از واقعیت های صنعت ساختمان کشور است که منجر به وارد آمدن صدمه به ساختمان به دلیل اجرای ساختمان توسط افراد بدون صلاحیت می شود.
مسگرزاده همکاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری برای تبدیل تئوری به عمل را بسیار مهم ارزیابی کرد ئ افزود: بدون همکاری دو نهاد فوق زحمت و هزینه ها بی نتیجه می ماند و در ابن راستا لازم است بودجه ویژه و مراکزی درنظر گرفته شود تا تحقیقات تئوری تبدیل به مطالعات تجربی شود.
به گفته وی گرچه عدم اختصاص اعتبار کافی در این بخش موجب شد تحقیقات آزمایشگاهی سهم اندکی را درکل تحقیقات دانشگاهی داشته باشد ولی نمی توان عدم دانش کافی برای اجرای مطالعات آزمایشگاهی را هم نادیده گرفت و تنها ارتباط دانشگاه با نظام مهندسی می تواند ابن حلقه مفقوده را برگرداند.

املاک تهران