نقدی بر ورود معاملات مسکن به بورس

نقدی بر ورود معاملات مسکن به بورس

در مطلب زیر نقد تشکیل بورس مسکن را بخوانید

بورس

بورس

نقدی از کاظم دوست حسینی درباره تشکیل بورس مسکن را مشاهده کنید.

استقبال از ورود معاملات مسکن به بورس کالا منوط به پیش بینی و برآوردی ازدستاوردهای مفیدی است که این حرکت جدید میتواند برای اقتصاد کشور داشته باشد.

اولین و با اهمیت ترین نقش بورس ها، ایجاد شفافیت درقیمت ها و سهولت معاملات با حضورمحدود نشده وغیرانحصاری خریداران و فروشندگان است. همچنین بورس ها باید بتوانند سرمایه های عموم مردم را به سمت فعالیتهای مولد و پربازده اقتصادی هدایت کنند.
درحال حاضر بورس اوراق بهاداربا وجود سابقه چندین ساله آن هنوز نتوانسته نقش های اساسی خود را درحوزه اقتصاد بخوبی وبطورکامل ایفا نماید. اینکه سهام یا اوراق بهاداربنفع دارندگان آنها دست به دست شود وقیمت آنها بدون توجه به ایجاد ثروت و بازده حقیقی سرمایه گذاری ویا بعضا برخلاف ارزش ذاتی آن افزایش یابد، به اقتصاد کشورکمک نمی کند. ساختار کنترل شده ونه چندان بازاقتصادی کشور وضعف درمقررات و قوانین ازیکطرف وتاثیرپذیری بورس سهام درقبال اعمال نفوذها وعرضه و تقاضاهای تصنعی ومقطعی دربازار ازطرف دیگر، موجب ضعف کارائی بورس اوراق بهادارشده است. لذا بالتبع میتوان انتظار داشت که بورس کالا بطورعام و بورس ارز، طلا و مسکن نیزبطورخاص نتوانند قیمت گذارحقیقی کالا و واسطه گر وهدایتگرخوبی برای سرمایه ها باشند.
درخصوص مسکن، ایجاد شفافیت درمعاملات وقیمتها، به لحاظ یکسان نبودن وتنوع درکیفیت، سخت تر و پیچیده تراست. لذا لازم است بطورمشخص مکانیسم های انجام معاملات مسکن دربورس تعریف وبا جزئیات کامل به مردم معرفی تا رانتی نشدن آن اثبات واطمینان مردم برای ورود به این بازارجلب شود. مسئولین بورس باید توجیه کنند درشرائطی که بورس سهام با سابقه و با تجربه کشور دچار نوسانات غیر واقعی وبعضا قیمتهای حبابی میشود، چگونه میتوانند ریسک نوسان قیمت مسکن را پوشش دهند. اینکه مردم بتوانند به جای خرید ونگهداری مسکن بعنوان یک سرمایه گذاری، اوراق بهادار مبتنی بر املاک  مشخص یا سبدی از املاک و مستغلات را از طریق بورس فرعی خریداری ونگهداری کنند فی نفسه کاری مفیدتر بنظرمیرسد، اما اگرمعاملات اوراق بهادارمسکن نیزدچار بورس بازی وسفته بازی و قیمت های حبابی وکسب سود کاذب شد، نگرانی مردم ومسئولین برای تامین مسکن نسل جوان فعلی و بعدی چگونه رفع میشود.
بدون نظارت و دخالت تعریف شده است. بنابر این تکلیف بورس (OTC) ضمنا از دیدگاه تئوری معاملات
فرعی درنحوه مدیریت این معاملات باید مشخص شود. مشکل معاملات مسکن درمقایسه با سایرکالاها دربورس کالا، علاوه برغیرهمگن بودن، استرات‍ژیک بودن آن به عنوان یک کالای اساسی و مورد نیاز اولیه همه مردم است.
بنابر این اگر هدف از راه اندازی بورس مسکن، صرفا ایجاد تحرک درمعاملات املاک و خانه های مازاد برنیازمالکان آنها است، یک بازارموازی با بنگاهها ومشاورین املاک ایجاد خواهد شد. بورس مسکن باید بتواند بخشی از نقدینگی در اختیار مردم را به سمت تولید وعرضه مسکن سوق دهد، تا هم به رونق این بخش اقتصادی کمک شود وهم قیمتها صرفا تحت تاثیر تقاضای غیر واقعی دربورس افزایش حبابی نداشته باشد. دراین صورت است که میتوان به موفقیت این بورس امید داشت.

املاک تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *