نحوه محاسبه نرخ مالیات خانه های خالی اشخاص حقیقی و حقوقی

نحوه محاسبه نرخ مالیات خانه های خالی اشخاص حقیقی و حقوقی

نحوه محاسبه نرخ مالیات خانه های خالی اشخاص حقیقی و حقوقی سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی نحوه وصول مالیات خانه های از اشخاص حقیقی و حقوقی را اعلام کرد.
به گزارش   املاک صدف    اخیرا سازمان مالیاتی کشور اعلام کرده است، پیرو ارسال پیامک پرداخت مالیات خانه های خالی، مودیان می توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امورمالیاتی به نشانی  my.tax.gov.ir و مشاهده واحد یا واحدهای مسکونی مشمول مالیات، نسبت به پذیرش و پرداخت مالیات و یا عدم پذیرش و ثبت توضیحات و علت عدم پذیرش آن اقدام نمایند.

با توجه به اینکه مسئولیت شناسایی واحدهای مسکونی خالی مشمول مالیات، با وزارت راه و شهرسازی بوده و مالیات های محاسبه شده نیز بر آن مبنا تعیین و اعلام شده است، لذا چنانچه واحد ملکی اشتباهاً به عنوان واحد مسکونی خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده باشد، در صورت اعلام مراتب، موضوع از طریق وزارت راه و شهرسازی پیگیری و در صورت تأیید اشتباه توسط وزارتخانه مذکور، نسبت به اصلاح آن در سامانه های مالیاتی اقدام خواهد شد.

اما در خصوص نحوه محاسبه این مالیات جدید، جهانگیر رحیمی با اشاره به جزئیات وصول مالیات خانه های خالی، گفت: در سال اول هر واحد مسکونی به ازای ماه‌هایی که مشمول مالیات می‌شود با نرخ ۶ برابری که یک فرد عادی خانه‌اش را به اجاره می‌دهد، باید مالیات بپردازد.

مدیر کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فرض کنید  یک واحد مسکونی دارم که آن را به اجاره واگذار می‌کنم، اگر مشمول مالیات بشوم طبق ماده ۵۴  قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر اجاره واحدهای مسکونی) مالیات آن محاسبه می‌شود. حال اگر من واحد مسکونی داشته باشم که طبق اعلامی که وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی می‌کند، به عنوان واحد خالی  شناسایی بشود و مشمول مالیات بشود، در سال اول با نرخ ۶ برابر (مالیات اجاره) مشمول مالیات می‌شود، در سال دوم با نرخ ۱۲ برابر و در سال سوم با نرخ ۱۸ برابر(نرخ مالیات اجاره) باید مالیات پرداخت کند.

سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود، اگر به عنوان شخص حقوقی، یک شرکت داشته باشم که خانه خالی در تملک آن باشد، بر این اساس این اشخاص باید با نرخ ثابت ۲۵ درصد مالیات بپردازند. اما مالیات برای اشخاص حقیقی از ۱۵ درصد شروع می‌شود بعد ۲۰ و ۲۵ درصد می‌رسد. اینها تفاوت‌هایی است که بین مالکان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد.

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز