قیمت روز فروش انواع مصالح ساختمانی «18 آبان 99»

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه ) 


قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی در 18 آبان 99 به شرح زیر است :  

 

قیمت تیر آهن 
نام کالا قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 122,700,000
  هر شاخه تیرآهن 142,300,000
  هر شاخه تیرآهن 162,600,000
  هر شاخه تیرآهن 182,800,000
  هر شاخه تیرآهن 203,800,000
  هر شاخه تیرآهن 224,300,000
  هر شاخه تیرآهن 245,150,000
  هر شاخه تیرآهن 279,720,000
  هر شاخه تیرآهن 309,450,000

 

قیمت میلگرد
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.512,200
  هر کیلو میلگرد 812,100
  هر کیلو میلگرد 1011,700
  هر کیلو میلگرد 1211,700
  هر کیلو میلگرد 1412,100
  هر کیلو میلگرد 1612,100
  هر کیلو میلگرد 1812,100
  هر کیلو میلگرد 2012,100
  هر کیلو میلگرد 2212,100
  هر کیلو میلگرد 2512,100
  هر کیلو میلگرد 2812,100
  هر کیلو میلگرد 3212,200

 

قیمت پروفیل 
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 50920,700
  هر کیلو قوطی 20x1020,850
  هر کیلو قوطی 25x1020,850
  هر کیلو قوطی 30x1020,850
  هر کیلو قوطی 20x2020,750
  هر کیلو قوطی 25x2520,750
  هر کیلو قوطی 30x2020,750
  هر کیلو قوطی 30x5020,700
  هر کیلو قوطی 30x6020,700
  هر کیلو قوطی 40x4020,700
  هر کیلو قوطی 60x4020,700
  هر کیلو قوطی 40x10020,700
  هر کیلو قوطی 70x7020,700
  هر کیلو قوطی 80x4020,700

 

قیمت ورق سیاه
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو ورق سیاه 222,200
  هر کیلو ورق سیاه 320,600
  هر کیلو ورق سیاه 418,900
  هر کیلو ورق سیاه 515,500
  هر کیلو ورق سیاه 615,500
  هر کیلو ورق سیاه 814,800
  هر کیلو ورق سیاه 1014,800
  هر کیلو ورق سیاه 1215,000
  هر کیلو ورق سیاه 1514,800
  هر کیلو ورق سیاه 2014,900
  هر کیلو ورق سیاه 2514,900
  هر کیلو ورق سیاه 3015,000
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز