قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی «24 تیر 99»

قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی «24 تیر 99»

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه ) 


قیمت روز فروش انواع آهن آلات  ساختمانی به شرح زیر است : 

 

قیمت تیر آهن 
نام کالا قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 122,070,000
  هر شاخه تیرآهن 142,370,000
  هر شاخه تیرآهن 162,470,000
  هر شاخه تیرآهن 182,970,000
  هر شاخه تیرآهن 204,070,000
  هر شاخه تیرآهن 224,260,000
  هر شاخه تیرآهن 244,370,000
  هر شاخه تیرآهن 277,770,000
  هر شاخه تیرآهن 309,800,000

 

قیمت میلگرد
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.510,500
  هر کیلو میلگرد 810,450
  هر کیلو میلگرد 109,950
  هر کیلو میلگرد 129,950
  هر کیلو میلگرد 1410,500
  هر کیلو میلگرد 1610,500
  هر کیلو میلگرد 1810,500
  هر کیلو میلگرد 2010,500
  هر کیلو میلگرد 2210,500
  هر کیلو میلگرد 2510,500
  هر کیلو میلگرد 2810,500
  هر کیلو میلگرد 3210,600

 

قیمت پروفیل 
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 50915,900
  هر کیلو قوطی 20x1016,050
  هر کیلو قوطی 25x1016,050
  هر کیلو قوطی 30x1016,050
  هر کیلو قوطی 20x2015,950
  هر کیلو قوطی 25x2515,950
  هر کیلو قوطی 30x2015,950
  هر کیلو قوطی 30x5015,900
  هر کیلو قوطی 30x6015,900
  هر کیلو قوطی 40x4015,900
  هر کیلو قوطی 60x4015,900
  هر کیلو قوطی 40x10015,900
  هر کیلو قوطی 70x7015,900
  هر کیلو قوطی 80x4015,900

 

قیمت ورق سیاه
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو ورق سیاه 215,900
  هر کیلو ورق سیاه 313,500
  هر کیلو ورق سیاه 413,300
  هر کیلو ورق سیاه 513,300
  هر کیلو ورق سیاه 613,500
  هر کیلو ورق سیاه 814,600
  هر کیلو ورق سیاه 1014,400
  هر کیلو ورق سیاه 1214,500
  هر کیلو ورق سیاه 1514,200
  هر کیلو ورق سیاه 2014,500
  هر کیلو ورق سیاه 2514,500
  هر کیلو ورق سیاه 3014,500
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز