قیمت روز فروش آهن آلات ساختمانی «15 تیر 99»

قیمت روز فروش آهن آلات ساختمانی «15 تیر 99»

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه ) 


قیمت انواع آهن آلات ساختمانی به شرح زیر است :  

 

قیمت تیر آهن 
نام کالا قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 121,660,000
  هر شاخه تیرآهن 141,590,000
  هر شاخه تیرآهن 161,820,000
  هر شاخه تیرآهن 182,180,000
  هر شاخه تیرآهن 202,720,000
  هر شاخه تیرآهن 223,030,000
  هر شاخه تیرآهن 243,220,000
  هر شاخه تیرآهن 275,000,000
  هر شاخه تیرآهن 305,870,000

 

قیمت میلگرد
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.58,400
  هر کیلو میلگرد 88,300
  هر کیلو میلگرد 107,900
  هر کیلو میلگرد 127,900
  هر کیلو میلگرد 148,100
  هر کیلو میلگرد 168,100
  هر کیلو میلگرد 188,100
  هر کیلو میلگرد 208,100
  هر کیلو میلگرد 228,100
  هر کیلو میلگرد 258,100
  هر کیلو میلگرد 288,100
  هر کیلو میلگرد 328,200

 

قیمت پروفیل 
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 50911,300
  هر کیلو قوطی 20x1011,950
  هر کیلو قوطی 25x1011,950
  هر کیلو قوطی 30x1011,950
  هر کیلو قوطی 20x2011,850
  هر کیلو قوطی 25x2511,850
  هر کیلو قوطی 30x2011,850
  هر کیلو قوطی 30x5011,800
  هر کیلو قوطی 30x6011,800
  هر کیلو قوطی 40x4011,800
  هر کیلو قوطی 60x4011,800
  هر کیلو قوطی 40x10011,800
  هر کیلو قوطی 70x7011,800
  هر کیلو قوطی 80x4011,800

 

قیمت ورق سیاه
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو ورق سیاه 211,700
  هر کیلو ورق سیاه 310,400
  هر کیلو ورق سیاه 410,000
  هر کیلو ورق سیاه 510,000
  هر کیلو ورق سیاه 610,300
  هر کیلو ورق سیاه 811,000
  هر کیلو ورق سیاه 1011,000
  هر کیلو ورق سیاه 1211,000
  هر کیلو ورق سیاه 1511,000
  هر کیلو ورق سیاه 2012,000
  هر کیلو ورق سیاه 2512,000
  هر کیلو ورق سیاه 3012,000
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (2 رای)