سایه رکود مسکن بر منابع و مصارف بانک ها

سایه رکود مسکن بر منابع و مصارف بانک ها

نقدینگی بانک هارابطه مستقیمی با رکود مسکن دارد

زمانی که در عملکرد بانک ها اختلالی ایجاد می گردد ،می توان رکود مسکنرا نیز پیش بینی کرد . برخی از محققین بانک ها ، درباره متعادل بودن میزان وجه نقد یا (نقدینگی)بانک ها بیان کردند :زمانی که در بازار مسکن با رکود مواجه شویم ،جریان نقدینگی نسبت به قبل از رکود کم می شود. همان طور که می دانیم ،در بانک ها تعادل بین وجه نقد یا همان نقدینگی بسیار مهم است که با رکود بازار مسکن،نظام بانکداری با مشکل مواجه شده است .

در واقع مشکل وجه نقد در (منابع و مصارف)را می توان در خود بانک هم جست وجو کرد . با چک کردن یک ترازنامه بانکی ، یعنی عدم تطابق دارایی ها و بدهی ها می توان به رکود بازار مسکن پی برد. از طرفی هم برخی از مدیر عامل های بانکی در رابطه با تعادل نداشتن نقدینگی در حساب ها بر این عقیده هستند که:سررسید منابع و مصارف بانک ها با یکدیگر تطبیق ندارند.در واقع سر رسید منابع کم تر از سررسید مصارف شده است.

املاک تهران

همچنین گرایش افراد جامعه برای سپرده های کوتاه مدت بیشتر از بلند مدت شده است. این گرایش افراد به این نوع سپرده گذاری باعث پیش امدن اختلال در جریان نقدینگی بانک ها شده است . افراد جامعه زمانی که سپرده کوتاه مدت افتتاح میکنند ،می توانند مادامی که خواستند پولشان را از حساب خارج کنند. اما اگر مردم را به سمت سپرده گذاری بلند مدت سوق دهیم،در واقع  نرخ سود را بیشتر کنیم ،مردم تمایل بیشتری به سپرده گذاری بلند مدت پیدا خواهند کرد . زیرا به نفعشان می گردد.

منابع و مصارف

مردم اگر سودی را که به دست می اورند بیشتر باشد ،پول هایشان را در بانک به صورت سپرده بلند مدت پس انداز می کنند .از طرفی هم اگر نرخ سود های بانکی در جهت منابع و مصارف با یکدیگر تطبیق نداشته باشد باعث پیش امدن مشکلات در نقدینگی بانک ها می گردد.

به گزارش محققین بانک ها،یکی از علل های تاثیر گذار بر روی جریان های نقدینگی بانک ها ،داشتن کیفیت در منابع و مصارف به خصوص در بخش راست ترازنامه یعنی،دارایی های بانک می باشد. در واقع مردم پولشان را زود تر از بانک خارج می کنند . اگر مردم پولشان را بلند مدت پس انداز کنند، دارایی های بانک هم افزایش پیدا می کند و بانک هم با کمبود جریان نقدینگی مواجه نمیگردد.

اگر سمت راست ترازنامه یعنی دارایی هارا بخواهیم به وجه نقد تبدیل کنیم باید گفت که ،در دارایی ها قابلیت نقد شوندگی بسیار کم است . در واقع دارایی ها را به سرعت نمی توان به وجه نقد تبدیل کرد. که برای مثال می توان به رکود اقتصادی مطالبات ،در بانک ها اشاره داشت . این رکود اقتصادی مطالبات برای رسیدن به وجه نقد ،در حیطه نقد شوندگی بانک نمی تواند قرار بگیرد. یکی دیگر از مواردی که قابلیت نقد شوندگی را ندارند ،دارایی ها یعنی اموال و سرمایه گذاری های بانک می باشد. که این دارایی ها باعث رکود می شود.

از طرفی هم این رکود هم در بازار سرمایه باعث می شود که بانک ،نتواند سهامی را که متعلق به خودشان است را به وجه نقد تبدیل کنند . اگر این سهام نتواند به وجه نقد تبدیل شود ،رکود در بازار مسکن پیش می اید. در این بین بانک باید تدابیری برای رهایی از این رکود بیندیشد. یعنی نرخ سود بانکی را تغییر دهند و مردم را تشویق به سپرده گذاری در بلند مدت کند تا دارایی های بانک برای مدت زمان بیشتری بالا بماند تا بتواند از رکود خلاص گردد.

از طرفی هم اگر مردم وجه نقد خود را که در اختیارشان است در حساب بلند مدت بانک پس انداز کنند ،دارایی بانک افزایش پیدا می کند و بین منابع و مصارف که در بالا ذکر شدمشکل برطرف می گردد.

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز