ریزش هزینه وام مسکن در روزهای مانده به عید 1401

ریزش هزینه وام مسکن در روزهای مانده به عید 1401

ریزش هزینه وام مسکن در روزهای مانده به عید 1401


هزینه وام مسکن در سومین هفته اسفند ریزش قابل توجهی داشته و 10 درصد کاهش پیدا کرد. این کاهش سرانجام نرخ سود را نیز متاثر کرده و این شاخص را در مرز 22 درصد ثابت نگه داشت.
به گزارش املاک صدف  ، قیمت اوراق تسه پس از رکوردزنی ها در بازار خرید و فروش این اوراق در هفته سوم اسفند ماه کاهش قابل توجهی پیدا کرده و به مرز 120 هزارتومان رسید.

این کاهش در خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن سرانجام موجب کاهش نرخ سود وام مسکن شده و هزینه وام را برای متقاضیان تقلیل داد.


افت هزینه وام مسکن در هفته سوم اسفند 1400

متقاضیان وام مسکن می توانند جهت خرید خانه از این نهاداوراق تسه خریداری کرده و به اعتبار 500 هزار تومان برای هر کدام از اوراق از بانک مسکن وام جهت خرید خانه اخذ کنند.

قیمت این اوراق در بازار وام مسکن به صورت روزانه تعیین می شود و ناشی از عرض و تقاضای این برگه هاست.

سقف خرید وام برای مجردین برابر با 240 میلیون تومان و برای متاهلین معادل با 460 میلیون تومان بوده و متقاضیان می توانند با درنظرگرفتن هزینه اوراق و سقف تعیین شده آن از سوی بانک مسکن اقدام به خرید وام کنند.

در همین رابطه قیمت اوراق که در هفته های زمستانی این بازار سیری صعودی به خود گرفته بود و به کانال 140 هزار تومان رسیده بوده در انتهای هفته سوم اسفند ماه کاهش قابل توجهی پیدا کرد.

این رقم درابتدای هفته برابر با 135 هزار تومان بوده که با 10.7 درصد کاهش در انتهای این مقطع به 120 هزار و 500 تومان برای هرکدام از اوراق رسید.

کاهش ثبت شده قیمت دربازار وام مسکن سرانجام قیمت وام را برای متقاضیان کاهش داده و در نهایتموجب شد تا این رقم برای متقاضیان مجرد در حد 33 میلیون و 740 هزار تومان وبرای متاهلین برابر با 57 میلیون و 840 هزار تومان ثبت شود.

با وجود ریزش 10 درصدی قیمت اوراق در این هفته اما هنوز سطح به ثبت رسیده از این متغیربالاتراز قیمت های روزهای ابتدایی زمستان امسال قرار داشته است.
قفل نرخ سود در مرز 22 درصد

با توجه به خرید وام مسکن از سوی متقاضیان وام و پرداخت اولیه هزینه وام نرخ سود هم از میزان اسمی خود جدا خواهد شد.

طبق قاعده زمستانی بانک مسکن آن هایی که قصد خرید وام از این طریق از بانک مسکن را دارند می توانند نیمی از وام خود را اوراق تهیه کرده که نرخ سود اسمی آن 17.5 درصد بوده و نیمی دیگر را از بانک مسکن اخذ وام با نرخ سود 18 درصدی کنند.

این عملیات در انتها موجب خواهد شد تا نرخ سود وام مسکن نیز شاخص مهمی در این برآورد باشد.

در همین رابطه نرخ سود وام مسکن در روز 18 اسفند ماه در پایان هفته سوم این ماه به 22 درصد رسیده ودر این سطح ثابت مانده است.
این در حالی است که در روزهای اوج گیری قیمت وام، نرخ سود موثر در بازار وام مسکن نیز تا مرز 24 درصد بالا آمده بود.

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (1 رای)