املاک پیش فروش |

املاک پیش فروش

1
پیش فروش امتیاز پهنه C شهرک امام رضا (نارنجستان)
پیش فروش امتیاز

3 , 000 , 000تومان

پیش فروش امتیاز تعاونی مسکن
12
پیش فروش امتیاز تعاونی ایزدیار فاز ۳ (بلوار کاشان) در منطقه ۲۲
پیش فروش امتیاز

8 , 000 , 000تومان

پیش فروش امتیاز تعاونی مسکن
امتیاز پروژه ترنج دژبان کل ارتش در منطقه ۲۲
پیش فروش امتیاز

2 , 800 , 000تومان

پیش فروش امتیاز تعاونی مسکن
1
پیش فروش امتیاز تعاونی خانه هنرمندان سینما در منطقه ۲۲
پیش فروش امتیاز

3 , 000 , 000تومان

پیش فروش امتیاز تعاونی مسکن