املاک پیش فروش

11
امتیاز پروژه سپانیر (آماد) میدان ساحل منطقه ۲۲
پیش فروش امتیاز

8 , 500 , 000تومان

پیش فروش امتیاز تعاونی مسکن
8
امتیاز تعاونی امام حسن مجتبی ارتش پروژه دریاچه
پیش فروش امتیاز

8 , 000 , 000تومان

پیش فروش امتیاز تعاونی مسکن
امتیاز پروژه شهید خرازی سپاه در منطقه ۲۲
پیش فروش امتیاز

2 , 600 , 000تومان

پیش فروش امتیاز تعاونی مسکن
1
پیش فروش امتیاز پهنه C شهرک امام رضا (نارنجستان)
پیش فروش امتیاز

3 , 000 , 000تومان

پیش فروش امتیاز تعاونی مسکن
امتیاز پروژه ترنج دژبان کل ارتش در منطقه ۲۲
پیش فروش امتیاز

2 , 800 , 000تومان

پیش فروش امتیاز تعاونی مسکن