نمایش تمامی ملک ها


فروش اپارتمان در برج بیمه منطقه ۲۲
فروش

825 , 000 , 000تومان

فروش اپارتمان در برج بیمه منطقه ۲۲

4 خواب
165 متر
1 پارکینگ
3 سرویس
برج
 
پیش فروش امتیاز تعاونی مسکن
 
فروخته شده
فروش اپارتمان در شهرک نگین غرب منطقه ۲۲ ورداورد
فروش

290 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
 
اجاره رفته
اجاره ملک در مجتمع اهرار واقع در منطقه ۲۲
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 1, 800, 000

اجاره ملک در مجتمع اهرار واقع در منطقه ۲۲

3 خواب
125 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج


رهن اپارتمان در مجتمع باران -منطقه۲۲

3 خواب
100 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
مجتمع کم واحد