نمایش تمامی ملک ها


اجاره رفته
اجاره آپارتمان ۱۰۴ متری در برجهای آسمان منطقه۲۲
رهن و اجاره

رهن : 20, 000, 000
اجاره : 1, 650, 000

برج

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متری در برجهای آسمان شمال غرب دریاچه چیتگر
رهن و اجاره

رهن : 60, 000, 000
اجاره : 600, 000

برج

فروخته شده
فروش آپارتمان ۱۵۷ متری در برجهای صیاد منطقه۲۲
فروش

550 , 000 , 000تومان

برج

فروش آپارتمان ۱۳۷ متری در برج های برلیان منطقه۲۲
فروش

685 , 000 , 000تومان

برج

فروش آپارتمان ۱۳۷ متری در برجهای برلیان منطقه۲۲
فروش

657 , 000 , 000تومان

برج

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری در برجهای امین غرب دریاچه چیتگر
فروش

520 , 000 , 000تومان

برج

انصرافی
فروش آپارتمان ۱۱۶ متری در برجهای صیاد۲ منطقه۲۲
فروش

442 , 000 , 000تومان

برج

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری در دهکده المپیک منطقه۲۲
فروش

688 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد