نمایش تمامی ملک ها

فروخته شده
4
۱۵۲ متر فروشی برجهای ایزدیار
فروش

550 , 000 , 000تومان

برج
اجاره رفته
۹۴ متر اپارتمان اجاره خیابان کاج
رهن و اجاره

رهن : 40, 000, 000
اجاره : 1, 500, 000

شخصی ساز
2
۱۱۴ متر برج اسمان ویو کوه

550 , 000 , 000تومان

برج
۵۰متر مغازه نبش هاشم زاده
رهن و اجاره

رهن : 300, 000, 000

مغازه
۵۰متر مغازه نبش هاشم زاده
رهن و اجاره

رهن : 300, 000, 000

مغازه
اجاره ۱۲۶ متر در برج های بلوار کوهک
رهن و اجاره

رهن : 85, 000, 000
اجاره : 1, 000, 000

برج