نمایش تمامی ملک ها


۱۲۰ متر فروشی برجهای عرفان
فروش

456 , 000 , 000تومان

۱۲۰ متر فروشی برجهای عرفان

3 خواب
120 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج

۹۳متری ۲خواب زیتون
فروش

399 , 900 , 000تومان

۹۳متری ۲خواب زیتون

2 خواب
93 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج

۱۲۰متر ۲خواب شهرک شهاب
فروش

516 , 000 , 000تومان

۱۲۰متر ۲خواب شهرک شهاب

2 خواب
120 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
مجتمع کم واحد

۱۰۷متری ۲خواب آسمان
فروش

460 , 000 , 000تومان

۱۰۷متری ۲خواب آسمان

2 خواب
107 متر
1 پارکینگ
1 سرویس
برج

۱۰۶متری ۲خواب آسمان
فروش

434 , 600 , 000تومان

۱۰۶متری ۲خواب آسمان

2 خواب
106 متر
1 پارکینگ
برج

۱۱۵متری ۲خواب آسمان
فروش

575 , 000 , 000تومان

۱۱۵متری ۲خواب آسمان

2 خواب
115 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج

۱۰۵متری ۲خواب آسمان
فروش

455 , 000 , 000تومان

۱۰۵متری ۲خواب آسمان

2 خواب
105 متر
1 پارکینگ
برج

۱۰۶متری ۲خواب ارکیده
فروش

509 , 000 , 000تومان

۱۰۶متری ۲خواب ارکیده

2 خواب
106 متر
1 پارکینگ
برج