نمایش تمامی ملک ها


ره ۱۱۰ متر در برج های لوکس اسمان
رهن و اجاره

رهن : 130, 000, 000

ره ۱۱۰ متر در برج های لوکس اسمان

2 خواب
110 متر
1 پارکینگ
2 سرویس
برج

فروش آپارتمان ۱۲۵ متری در برجهای احرار منطقه۲۲
فروش

750 , 000 , 000تومان

برج

فروش آپارتمان ۱۱۸ متری در برجهای احرار شمال دریاچه چیتگر
فروش

531 , 000 , 000تومان

برج

فروش آپارتمان ۱۲۵ متری در برجهای احرار منطقه۲۲
فروش

737 , 500 , 000تومان

برج

فروش آپارتمان ۱۲۵ در برجهای احرار شمال دریاچه چیتگر
فروش

687 , 000 , 000تومان

برج

فروش آپارتمان ۱۲۵ در برجهای احرار شمال دریاچه چیتگر
فروش

775 , 000 , 000تومان

برج

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در برجهای عرفان منطقه۲۲
فروش

540 , 000 , 000تومان

برج

فروش آپارتمان ۱۴۶ متری در برجهای عرفان منطقه۲۲
فروش

550 , 000 , 000تومان

برج