نمایش تمامی ملک ها

۷۵متر ۲خواب سروناز
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000
اجاره : 600, 000

۷۵متر ۲خواب سروناز

2 خواب
75 متر
s38845
4 ساعت
برج
۴۵متر دهکده المپیک مغازه
فروش

2 , 250 , 000 , 000تومان

مغازه
۱۳۲متر ۳خواب بلوک تعاونی مسکن وشهرسازی
فروش

1 , 452 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۱۳۰متر۳خواب بنفشه یکم
رهن و اجاره

رهن : 140, 000, 000
اجاره : 300, 000

۱۳۰متر۳خواب بنفشه یکم

3 خواب
130 متر
s38840
4 ساعت
شخصی ساز
۱۶۵متر ۲خواب سروستان ۵
رهن و اجاره

رهن : 160, 000, 000
اجاره : 1, 000, 000

۱۶۵متر ۲خواب سروستان ۵

2 خواب
165 متر
s38839
4 ساعت
شخصی ساز
۱۰۸متر ۲خواب مجتمع دانشگاه تهران
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000
اجاره : 1, 700, 000

مجتمع کم واحد
۹۷متر ۲خواب میدان اتریش
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 1, 500, 000

۹۷متر ۲خواب میدان اتریش

2 خواب
97 متر
s38837
5 ساعت
شخصی ساز
۴۵متر مغازه دهکده المپیک
فروش

2 , 250 , 000 , 000تومان

مغازه