نمایش تمامی ملک ها

زرگریان

2 خواب
s42938
3 روز
برج
۱۰۷ متر ۳ خواب شهرک چیتگر
فروش

1 , 284 , 000 , 000تومان

۱۰۷ متر ۳ خواب شهرک چیتگر

3 خواب
107 متر
s42922
5 روز
برج
۱۰۴ متر ۲ خواب برج اسمان
فروش

1 , 352 , 000 , 000تومان

برج
۱۲۷ متری برج هواپیمایی کشوری
فروش

1 , 680 , 000 , 000تومان

۱۲۷ متری برج هواپیمایی کشوری

3 خواب
127 متر
s42920
5 روز
برج
اجاره۱۰۶متری۲خواب
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 2, 000, 000

اجاره۱۰۶متری۲خواب

2 خواب
106 متر
s42488
5 روز
برج
برج ساحل ،۱۰۴ متر ، ۲ خواب
فروش

1 , 248 , 000 , 000تومان

برج ساحل ،۱۰۴ متر ، ۲ خواب

2 خواب
104 متر
s42919
5 روز
برج
برج صیاد
رهن و اجاره

رهن : 180, 000, 000
اجاره : 300, 000

برج صیاد

2 خواب
144 متر
s42918
5 روز
برج
برج صیاد
رهن و اجاره

رهن : 300, 000
اجاره : 180, 000, 000

برج صیاد

2 خواب
144 متر
s42917
5 روز
برج