نمایش تمامی ملک ها


فروش واحد155متری در بلوار کوهک منطقه22
فروش

775 , 000 , 000تومان

فروش واحد155متری در بلوار کوهک منطقه22

3 خواب
155 متر
1 پارکینگ
3 سرویس
شخصی ساز
 
اجاره آپارتمان 90 متری شخصی ساز در شهرک گلستان منطقه22
رهن و اجاره

رهن : 22, 000, 000
اجاره : 1, 400, 000

شخصی ساز

فروش آپارتمان 96 متری در مجتمع یاس2 بلوار کوهک منطقه22
فروش

450 , 000 , 000تومان

برج

فروش آپارتمان 130 متری در زیبا دشت دهکده المپیک منطقه22
فروش

4 , 500 , 000 , 000تومان

شخصی ساز

فروش آپارتمان 95 متری در مجتمع یاس2 بلوار کوهک منطقه22
فروش

420 , 000 , 000تومان

برج

فروش آپارتمان 74 متری در برجهای سروناز منطقه22
فروش

345 , 000 , 000تومان

برج

فروش آپارتمان 86 متری در شهرک گلستان منطقه22
فروش

290 , 000 , 000تومان

شخصی ساز